محصولات لوستر مهدی

زنبق لوستر

89682742190

زنبق لوستر!

زنبق یکی از قطعات تزئینی در لوستر می باشد که برای مونتاژ یک لوستر به تعداد از این زنبق ها نیاز است که متناسب با نوع و ابعاد لوستر ها از 3 تا 35 عدد مورد استفاده قرار می گیرد.

لوستر سازی مهدی

تولید قطعات لوستر

قطعات لوستر آلومینیومی

قطعات لوستر

کد محصول : D310
مدل : زنبق تاج
جنس : آلومینیومی
ارتفاع : 1.5 سانتی متر الی 10 سانتی متر
قطر : 10 سانتی متر الی 30 سانتی متر
وزن : از 40 گرم الی 600 گرم
آبکاری : فررتیک ( رنگ سفید طلایی )، آنتیک ( رنگ زیتونی )

قطعات لوستر

کد محصول : D320
مدل : زنبق نخل
جنس : آلومینیومی
ارتفاع : 1.5 سانتی متر الی 10 سانتی متر
قطر : 10 سانتی متر الی 30 سانتی متر
وزن : از 40 گرم الی 600 گرم
آبکاری : فررتیک ( رنگ سفید طلایی )، آنتیک ( رنگ زیتونی )

قطعات لوستر آلومینیومی