محصولات لوستر مهدی

ستون لوستر

89682742190

ستون لوستر!

ستون قسمت بسیار مهمی در لوسترها می باشند که تمامی قسمتهای لوستر به ستون وصل می شوند و بار اصلی را به دوش می کشد و نیاز است که قوی و مستحکم باشد تا بتواند توان نگهداری از اجرا را داشته باشد.

لوستر سازی مهدی

تولید قطعات لوستر

قطعات لوستر آلومینیومی

قطعات لوستر

کد محصول : D410 
مدل : ستون اپادانا
جنس : آلومینیومی
ارتفاع : 1.5 سانتی متر الی 10 سانتی متر
قطر : 10 سانتی متر الی 30 سانتی متر
وزن : از 40 گرم الی 600 گرم
آبکاری : فررتیک ( رنگ سفید طلایی )، آنتیک ( رنگ زیتونی )

قطعات لوستر

کد محصول : D420
مدل : ستون الین
جنس : آلومینیومی
ارتفاع : 1.5 سانتی متر الی 10 سانتی متر
قطر : 10 سانتی متر الی 30 سانتی متر
وزن : از 40 گرم الی 600 گرم
آبکاری : فررتیک ( رنگ سفید طلایی )، آنتیک ( رنگ زیتونی )

قطعات لوستر آلومینیومی