محصولات لوستر مهدی

شاخک لوستر

89682742190

شاخک لوستر!

شاخک یکی از قطعات در تمامی لوسترها می باشد که برای مونتاژ یک لوستر به تعداد از این شاخک ها نیاز است که متناسب با نوع و ابعاد لوستر از 3 تا 50 عدد مورد استفاده قرار می گیرد.

لوستر سازی مهدی

تولید قطعات لوستر

قطعات لوستر

کد محصول : D210
مدل : شاخک انگوری
جنس : آلومینیومی
ارتفاع : 1.5 سانتی متر الی 10 سانتی متر
قطر : 10 سانتی متر الی 30 سانتی متر
وزن : از 40 گرم الی 600 گرم
آبکاری : فررتیک ( رنگ سفید طلایی )، آنتیک ( رنگ زیتونی )

قطعات لوستر

کد محصول : D220
مدل : شاخک حصیری
جنس : آلومینیومی
ارتفاع : 1.5 سانتی متر الی 10 سانتی متر
قطر : 10 سانتی متر الی 30 سانتی متر
وزن : از 40 گرم الی 600 گرم
آبکاری : فررتیک ( رنگ سفید طلایی )، آنتیک ( رنگ زیتونی )

قطعات لوستر

کد محصول : D230
مدل : شاخک اسلیمی
جنس : آلومینیومی
ارتفاع : 1.5 سانتی متر الی 10 سانتی متر
قطر : 10 سانتی متر الی 30 سانتی متر
وزن : از 40 گرم الی 600 گرم
آبکاری : فررتیک ( رنگ سفید طلایی )، آنتیک ( رنگ زیتونی )

قطعات لوستر آلومینیومی

قطعات لوستر

کد محصول : D240
مدل : شاخک عینکی
جنس : آلومینیومی
ارتفاع : 1.5 سانتی متر الی 10 سانتی متر
قطر : 10 سانتی متر الی 30 سانتی متر
وزن : از 40 گرم الی 600 گرم
آبکاری : فررتیک ( رنگ سفید طلایی )، آنتیک ( رنگ زیتونی )

قطعات لوستر آلومینیومی